Etusivu Koulutus Erityisuinnin koulutus Erityisuinnin ideapäivä

Erityisuinnin ideapäivät

Tämän yhden päivän mittaisen (8h) ideapäivän tarkoituksena on piristää erityistä tukea tarvitsevien uimaopetusta sekä vesiliikuntaa tarjoavien henkilöiden käytännön työtä pitkään! Tämä koulutus soveltuu koko uimahallin henkilökunnalle sekä kaikille niille, jotka toimivat erityistä tukea tarvitsevien uinnin tai vesiliikunnan parissa.
Koulutuksen avulla:

  • tutustut erityisuintiin ja sen lukuisiin mahdollisuuksiin
  • päivität tietotaitojasi ja opit uutta
  • saat lisää käytännön työkaluja ja sovellusvinkkejä uimaopetukseen
  • saat virikkeitä ja vinkkejä uintiin ja vesiliikuntaan toivomuksiesi pohjalta
  • päivität uintiturvallisuuteen liittyviä tietotaitojasi

Valinnaisten sisältömoduulien avulla räätälöit paikkakunnallesi mieleisen erityisuinnin koulutuksen.

Erityisuinnin ideapäivät toteutetaan tilauskurssina.

Koulutuksen hinta: 1400€ (1-20 hlöä), sisältää koulutuksen sekä kurssimateriaalin. Mikäli koulutus järjestetään suuremmalle ryhmälle, on hintatiedot tarkistettava erityisuinnin koulutussuunnittelijalta.

Esimerkkiohjelma

Erityisuinnin ideapäivät  (8h)

8.30–09.30    Sukellus erityisuinnin maailmaan
                          SUH ja Suomalainen erityisuinti, kohderyhmät ja erityispiirteet
                          Tavoitteellinen uinti ja vesiliikunta

10.00–11.30   Allasharjoittelu
                           Tämän allasharjoittelun sisällön voi tilaaja valita moduuleista.         
                           Moduuleihin pääset tutustumaan tämän sivun oikeasta laidasta.

11.30–12.15      Lounastauko

12.15–13.30      Teoriaosuus
                           Tämän teoriaosuuden sisällön voi tilaaja valita moduuleista.

13.30–15.00    Allasharjoittelu
                            Tämän allasharjoittelun sisällön voi tilaaja valita moduuleista.

15.00–16.30    Uintiturvallisuus
                            Uimahalli erityistä tukea tarvitsevan liikuntaympäristönä
                            Turvallisen uinnin suunnittelu, uinnin esteet ja rajoitukset
                            Päivän päätös

Valinnaiset moduulit

Tässä tutustut ideapäivien sisältövaihtoehtoihin. 

Allasosuus

Voit valita kuhunkin allasharjoitukseen yhden seuraavista moduuleista:

Uimarin avustaminen
Erityisuimarin tarvitsema apu uimahallikäynnillä vaihtelee pienestä tuen tarpeesta jatkuvaan avustamiseen ja valvontaan. Tässä allasharjoituksessa käydään läpi allastilassa ja altaassa avustamisen perusperiaatteet ja opitaan soveltamaan otteita uimarin tarpeiden mukaisesti. 

Uimaopetuksen soveltaminen
Tämän allasharjoituksen tarkoituksena on antaa sovellusvinkkejä veteentotutteluun, kastautumiseen, hengityskontrollin harjoitteluun, tasapainoisen asennon löytämiseen ja kellumiseen, asennon hallintaan sekä liukumiseen.

Uintitekniikan soveltaminen
Tässä allasharjoituksessa käydään läpi uintitekniikat ja perehdytään uintitekniikoiden soveltamiseen liittyviin vinkkeihin ja avustamiseen uintitekniikan harjoittelussa.

Uimaopetus osana fysioterapiaa ja kuntoutusta
Kuntoutuksen ammattilaiset hyötyvät uimaopetuksen perusteiden tuntemisesta työssään. Altaassa saat vinkkejä uimaopetuksen yhdistämisestä terapiaan.

Vesitreenivinkkejä aikuis- ja erityisliikuntaryhmille
Tämän reipastempoisen allasharjoituksen tarkoitus on antaa uutta potkua ryhmävesiliikuntaan sekä vesijuoksuun. 

Apuvälineiden ja virikkeiden käyttö sekä leikit
Allasharjoituksessa kokeillaan erilaisia uinnin apuvälineitä ja annetaan vinkkejä niiden lukuisiin käyttömahdollisuuksiin. Virikkeellisten välineiden avulla motivoidaan ja rohkaistaan uimaria erilaisiin harjoituksiin. Tämän moduulin myötä saat paljon touhuvinkkejä altaalle ja opit uusia leikkejä sovellettaviksi aikuisille sekä lapsille. 

Teoriaosuus

Voit valita teoriaosuuteen 1-2 seuraavista moduuleista:

Uimaopetuksen soveltaminen ja eteneminen
Miten uimaopetus etenee ja mitkä asiat korostuvat erityistä tukea tarvitsevien uimaopetuksessa? Uimaopetuksen soveltamista mietitään käytännön esimerkkien avulla.

Apuvälineet uinnissa
Teoriatunnilla käydään läpi lukuisia uintiharjoittelua monipuolistavia apuvälineitä ja niidän käytön soveltamista uimarin tarpeita vastaavaksi. Lisäksi mietitään apuvälineiden käyttötarkoitusta, soveltuvuutta ja turvallisuustekijöitä.

Erityisuintia kohderyhmittäin, vammakohtaista tietoa
Tässä teoriaosuudessa perehdytään tilaajan valitsemaan kohderyhmään. Esimerkkejä: Uinti ja pitkäaikaissairaudet, kehitysvammaisten uimaopetus, reumaa sairastavien uinti, uintivinkit sokeille lapsille tms.

Erityisuintitoiminnan järjestäminen
Tämän teoriaosuuden tarkoituksena on auttaa erityisuintitoimintaan ja toiminnan käynnistämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Vanhusten ja erityisryhmien uinti 
Tässä osuudessa perehdytään vanhusten ja erityisryhmien vesiliikunnan ja uimaopetuksen suunnitteluun ja erityistarpeisiin.

Lisätiedot:       
Anneli Toivonen
erityisuinnin koulutussuunnittelija
anneli.toivonen(at)suh.fi
puh. 045 631 9577