Etusivu Koulutus Hengenpelastuksen koulutus Rantapelastajakurssi


Rantapelastajakurssi

Rantapelastajakurssi antaa valmiudet ihmishengen pelastamiseen suomalaisilla rannoilla. Kurssilla perehdytään rantapelastajan työhön monipuolisesti. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai tulevat työskentelemään rantapelastajana uimarannoilla.

Ensimmäinen viikonloppu toteutetaan uimahallissa ja toinen uimarannalla.

Uimarannan uinninvalvojan tulee olla koulutettu rantapelastaja. Ohessa rantapelastajan pätevyysvaatimusten pääkohdat:

Rantapelastajan tulee

 • olla täysi-ikäinen
 • osata uida eri tekniikoilla aallokkoisessa avovedessä
 • osata sukeltaa sameassa vedessä viiden metrin syvyyteen
 • osata turvalliset hengenpelastustavat avovesiolosuhteissa
 • osata käyttää pelastusvälineitä ja tuntea välineiden huollon tarve
 • tuntea ihmisen fysiologian perusteet
 • olla elvytys- ja ensiaputaitoinen
 • osata hälyttää apua ja osata opastaa hälytysajoneuvo rannalle
 • osata uinninvalvontaa koskevat merkinnät ja tiedotteet
 • tuntea työhönsä liittyvät velvollisuudet, oikeudet ja vastuut
 • olla asiakaspalvelutaitoinen

Kurssi koostuu seuraavista moduuleista

 • Rantapelastajan työ ja arkipäivä
 • Uimarannan turvallisuuden suunnittelu ja toteutus
 • Sektorivalvonnan perusteet
 • Kattava avovesipelastuskoulutus
 • Uimarannoille sovellettu ensiapu- ja elvytyskoulutus
 • Järjestyshäiriöt suomalaisella uimarannalla
 • Etsintäsukellukset


KURSSI ON HAASTAVA, MUTTA EI MAHDOTON

Kurssi on käytännönläheinen. Monet harjoituksista tapahtuvat case-tyyliin oikeaa tilannetta simuloiden. Kurssi vaatii siis hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa, niin kuin itse työkin. Rantapelastajan työn mukaisesti kurssilla tehdään monipuolisesti erilaisia ongelmanratkaisutehtäviä ja vietetään paljon aikaa vedessä. Osa suorituksista on fyysisesti raskaita.

ilmoittaudu