Etusivu Koulutus Vauva- ja perheuinnin koulutus Päiväkirja ja etätehtävät

Harjoittelupäiväkirja ja etätehtävät

Vauva- ja perheuinninohjaajakoulutus

Harjoittelijan nimi:

Kurssiaika ja paikka:

Käytännön harjoitteluun sisältyy kaksi osiota: harjoittelupäivkirja ja etätehtävät.

Harjoittelupäiväkirja:
Käytännönharjoittelu tapahtuu aina altaassa ja pitää sisällään vähintään viisi eri uintikertaa ja vähintään 10 uintituntia (á 60 min). Ainakin yhden harjoittelukerran tulisi sisältää myös perheuintia. Harjoittelun aikana on tarkoitus tutustua mahdollisimman moneen turvalliseen vauva- ja perheuintipaikkaan, sekä päästä kokeilemaan luentojen aikana hankittua teoriatietoa käytännössä. Anna harjoittelupäiväkirja harjoittelupaikan vastaavalle ohjaajalle ennen uinnin aloittamista. Uintien jälkeen pyydä häntä ruksaamaan ne kohdat, joita olet päässyt kyseisen uinnin aikana toteuttamaan. Uintipaikan vastaavalta ohjaajalta pyydetään myös allekirjoitus suoritetusta uintikerrasta.
Käytännönharjoittelu suoritetaan vain turvallisissa vauvauintipaikoissa. Ne löydät helposti www.suh.fi/toiminta/ turvalliset vauva- ja perheuintipaikat.

Etätehtävät:

Kirjoita jokaisesta harjoittelukerrasta yksi A4 alla olevien ohjeiden mukaan. Kirjoita mm.

Kirjoita:

* ryhmän suuruus (montako perhettä/lasta, olivatko molemmat vanhemmat mukana?)

* ohjaajien lukumäärä

* Allasympäristön kuvaus

* Oliko uintituokiossa selkeä rakenne – millainen?

* Oliko uintituokiossa "teema"?

* millainen oli tunnelma?

* Analysoi vauvojen, vanhempien ja ohjaajien yhteistä toimintaa ja vuorovaikutusta.

* Kuvaile lapsen reaktioita sukellukseen, kannutukseen tms.onko perheille järjestetty infotilaisuus? (missä ja millä tavalla, kuinka usein?)

* Kuvaile ohjaajan/ohjaajien tapa ohjata – mikä oli hyvää, olisitko tehnyt jotain eri tavalla?

* kirjoita ohjaamasi leikki/laulu ja mik'ä oli sen tarkoitus. Analysoi sen toteutumista ja tee tarvittaessa muutosehdotuksia.

* Onko perheille järjestetty infotilaisuus - missä, millä tavalla ja kuinka usein?

* Omat tuntemukset ja ajatukset

* Omat vahvuudet ja kehittymistarpeet


Otathan yhteyttä kouluttajaasi tai SUH:n toimiston vauva- ja perheuinnin koulutussuunnittelijaan, jos tulee kysymyksiä!