Etusivu Oppaat ja vinkit Pulahda uimaan Uimakoulun valinta

Uimakoulun valinta

Uimakouluja järjestetään uimahalleissa ja kesäisin myös rannoilla. Niitä järjestävät muun muassa kuntien liikuntatoimet, uimaseurat ja muut yhdistykset sekä yksityiset yritykset. 

Onnistuneen uimaan oppimisen taustalla on aiempien myönteisten kokemuksien pohjalta uusien taitojen oppiminen omien edellytystensä mukaisesti. Tästä syntyvä positiivinen kierre haastaa uimarin oppimaan uusia taitoja askel askeleelta. Tämän vuoksi uimakoulua valittaessa on tärkeää, että uimarille valitaan sopivan tasoinen opetusryhmä. Uimakoulua valittaessa onkin hyvä ottaa huomioon seuraavat asiat:

Tutustuminen uimahalliin

Valmistautuessa uimakouluun on hyvä käydä tutustumassa uimahalliin ennalta käsin. Tämä on hyvä tehdä rauhassa muutaman kerran. Uima-altaan syvyys, veden kohinat, veden roiskeet ja muut ihmiset voivat jännittää ensimmäisillä kerroilla. Kun paikka on ennestään tuttu, se ei itsessään jännitä uimaria ja hän voi keskittyä uimakoulussa muihin uusiin, jännittäviin ja hauskoihin asioihin.

Lapsen taitojen oikea arvioiminen

Valittaessa oikeantasoista uimakouluryhmää lapselle on hyvä arvioida lapsen taidot mieluummin alakanttiin oikean tasoisen opetusryhmän löytämiseksi. Uimakouluilla on rakennettu ryhmiin saapuville vaatimukset, joiden avulla koko ryhmän lähtötaso saadaan mahdollisimman lähelle toisiaan. Tämä edesauttaa ryhmän opetussuunnitelman läpivientiä ja sitä kautta jokaisen oppilaan kehittymistä ryhmän mukana. Liian haastava opetusryhmä aiheuttaa usein onnistumattomuuden kierteen ja epäonnistumisten myötä haluttomuutta uinnin oppimiseen.

Veteen totuttautuminen

Lasten kokemukset vedestä voivat olla kovinkin erilaiset. Valitessa oikean tasoista ryhmää, on hyvä huomioida lapsen aikaisemmat kokemukset veden tuntemuksista kasvoilla, hengityksen kontrolloinnista veden tullessa kasvoille esimerkiksi laitettaessa kasvoja veteen. Arkojen lapsien kohdalla arkuuden taustalla on usein epävarmuus uusien asioiden kohtaamisesta. Myös vanhempien omalla suhtautumisella, kuten antamalla vedestä epämiellyttävä tai pelottava mielikuva, voi olla vaikutusta lapsen toimintatapoihin vedessä tai veden äärellä. Seuraavassa muutamia käsitteitä, joita käytetään uimakoulujen pääsyvaatimuksissa.

Kastautuminen

Kastautuessaan lapsi laittaa kasvot veden alle poimiakseen esimerkiksi esineen altaan pohjasta pitäen kuitenkin itse jalat altaan pohjassa. Kun lapsi tekee tämän useita kertoja leikin varjolla, voidaan päätellä kastautumisen olevan hänelle luontevaa.

Kelluminen

Kellumisessa lapsi uskaltautuu veden varaan irrottaen jalat pohjasta ja jää kellumaan liikkumatta paikalleen. Kelluntoja voi tehdä vatsallaan kasvot vedessä tai selällään kasvojen ollessa veden rajassa.

Sukeltaminen

Sukeltaessa uimari liikkuu veden alla eteenpäin koskettamatta pohjaan. Asento on joko pinnan suuntainen tai viistottain pää edellä alaspäin suuntautuva.

Alkeisuimataito

Alkeisuimataidoksi kutsutaan kymmenen metrin yhtäjaksoista uimataitoa. Kun uimataitoa arvioidaan uimakoulua varten, on hyvä käydä tarkistamassa uimataito ennen sopivan ryhmän valintaa. Jos edellisestä uimakoulusta on ehtinyt kulua aikaa, eikä uintia ole sen jälkeen harrastettu, voi opittu taito olla heikentynyt.