Etusivu Tiedotus Ajankohtaista
17.5.2017

Koulujen uimaopetuksen määrissä suuria eroja kuntien välillä

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) toteuttaman selvityksen mukaan alakoululaisille järjestettävän uimaopetuksen määrä vaihtelee suuresti eri kunnissa. Valtakunnallisella Uimataitoviikolla julkistetun selvityksen mukaan vain 30 prosenttia kunnista järjestää uimaopetusta SUH:n suositusten mukaan eli vähintään kuusi tuntia kullakin luokka-asteella.

- Uimataito on tärkeä kansalaistaito, joka mahdollistaa turvallisen vesillä liikkumisen ja vesiliikunnan harrastamisen läpi elämän. Koulujen järjestämä uimaopetus on lasten uimataidon ja vesipelastustaitojen oppimisessa tärkeässä roolissa, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus oppia uimaan. Uimaopetuksen määrä kuitenkin vaihtelee todella paljon kuntien välillä, harmittelee SUH:n koulutussuunnittelija Tero Savolainen.

- Positiivista on, että yli 55 prosenttia kunnista järjestää uimaopetusta esikoululaisista kuudesluokkalaisiin ja tämän lisäksi 15 prosenttia ekaluokkalaisista kuudesluokkalaisiin. Useissa kunnissa tuntimäärät jäävät kuitenkin kokonaisuudessaan vähäisiksi. Uimassa saatetaan käydä vain kerran tai kaksi vuodessa. Tämä vaikuttaa väistämättä valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Kyselyn perusteella uimaopetuksen määrä ei riipu yksinomaan kunnan koosta tai siitä, että onko kunnassa uimahallia vai ei. Kaikissa kunnissa, joissa SUH:n suositukset uimaopetuksen määristä toteutuvat ei ole uimahallia ja mukana on eri kokoisia kuntia. Tosin kunnissa, joissa uimaopetusta ei järjestetä lainkaan tai vain vähän, syyksi mainittiin juuri olosuhteiden puute ja siitä aiheutuvat korkeat kuljetus- ja järjestelykustannukset.

- Kyselyn perusteella näyttää siltä, että osassa kunnista ei tiedetä uimaopetuksen kokonaiskustannuksia, eikä opetuksen tuloksia seurata järjestelmällisesti. Paikallisesti uimaopetuksen tarkemmat sisällöt on erikseen kirjattu opetussuunnitelmiin vain noin puolessa kunnista, toteaa Savolainen.

Kysely on jatkoa vuoden alussa julkaistuun LIKES-tutkimuskeskuksen valtakunnalliseen tutkimukseen kuudesluokkalaisten uimataidosta. Nyt toteutetulla kyselyllä haluttiin selvittää tarkemmin muun muassa uimaopetuksen järjestelyjä ja määriä alakouluissa.

Uimataitoviikko 15.-21.5.2017 näkyy uimahalleissa, päiväkodeissa ja kouluissa

Jo 18. kertaa järjestettävän Valtakunnallisen Uimataitoviikon tavoitteena on kannustaa jokaista testaamaan uimataitonsa, herättää keskustelua uimataidon merkityksestä sekä antaa virikkeitä oman ja läheisten uimataidon kehittämiseen. Uimahallit ja kylpylät järjestävät uimataitotestejä ja muita tapahtumia viikon aikana muun muassa Jyväskylässä, Heinolassa, Helsingissä, Hollolassa, Kajaanissa, Kuhmossa, Lohjalla, Teuvalla, Turussa, Vihdissä ja Vantaalla. Tänä vuonna viikon viettoon kutsuttiin ensimmäistä kertaa myös päiväkodit ja koulut, joille on tarjolla ilmaista materiaalia. Päiväkoteja ja kouluja ilmoittautuikin ennakkoon mukaan yli 100 eri puolilta Suomea. 

Lisätiedot:
Koulutussuunnittelija, Tero Savolainen, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, puh. (050) 491 7444, tero.savolainen(at)suh.fi

Uimaopetuksen järjestäminen kunnissa -selvitys ja eri kuntien uimaopetuksen määrät: http://www.suh.fi/files/1981/Uimaopetuksen_jarjestelyt_kunnissa_2017.pdf

Yhteenveto Kuudesluokkalaisten uimataito Suomessa -tutkimuksesta ja linkki tutkimukseen: http://www.suh.fi/toiminta/uimaopetus/uimataitotutkimus

Lisätietoa Uimataitoviikosta: www.suh.fi/uimataitoviikko

Uimataitoviikon tapahtumia eri puolilla Suomea: http://www.suh.fi/toiminta/uimataitoviikko/uimahallit_ja_yhteisot/tapahtumakalenteri


Palaa otsikoihin