Etusivu Toiminta Allasturvallisuus Palveluntarjoajan velvollisuudet

Palveluntarjoajan velvollisuudet

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaisena palvelun tarjoajana pidetään luonnollista henkilöä sekä julkista tai yksityistä oikeushenkilöä, joka suorittaa, pitää kaupan, tarjoaa, myy tai muutoin luovuttaa tai välittää kuluttajapalveluja. Palveluntarjoaja voi olla esim. yritys, kunta tai yhdistys. Kuluttajapalveluiksi katsotaan mm. yhdistysten järjestämät, yleisölle avoimet tilaisuudet ja sellainen välitystoiminta, jossa tarjotaan useista eri palveluista koottuja paketteja.

Kuluttajaturvallisuuslakia ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin palveluihin, joita tarjoavat

  • Luonnolliset henkilöt muussa kuin elinkeinotoiminnassa. Esim. yksityisen maalla oleva ranta, jota muut käyttävät jokamiehenoikeuden perusteella uimapaikkana.
  • Yhdistykset tai muut yhteisöt vain omille jäsenilleen, muussa kuin elinkeinotoiminnassa. Esim. urheiluseurojen toiminta siltä osin, kun siihen voivat osallistua vain seuran jäsenet, eikä osallistumismaksuilla tavoitella voittoa.


Palveluntarjoajan velvollisuuksiin kuuluvat:

  • Huolellisuusvelvollisuus
  • Tietojen antaminen palvelusta
  • Riskinarviointi ja omavalvonta
  • Onnettomuuskirjanpito
  • Vaaraa aiheuttaneesta palvelusta ilmoittaminen


Lisätietoa näistä velvollisuuksista löytyy kuluttajapalveluiden valvonnasta vastaavan Tukesin sivuilta