Etusivu Toiminta Allasturvallisuus Usein kysyttyä allas- ja vesiturvallisuudesta Allasturvallisuus ns. Kelan sopimuspaikoissa

Allasturvallisuus ns. Kelan sopimuspaikoissa (Kelan vaatimukset turvallisuuden hoitamisesta)

a) Allastoiminta Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardin alla

Kelan vaikeavammaisten avoterapiapalveluissa "valvojan" pätevyytenä vaaditaan vähintään SUH:n mukaisen Trimmi-kurssin suorittaminen tai vastaavan pituisen ja sisältöisen kurssin suorittaminen.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ohjaajan - opettajan (yksilöterapiaa) tulee olla ko. kohteeseen riittävän pelastustaitoinen (ei tarkoiteta uinninvalvojan pätevyyttä).

b) Allastoiminta Kelan laitosmuotoisen standardin alla

Allastilojen käytössä noudatetaan TUKES-OHJETTA 1/2015, joka esittää viranomaisen näkökulmasta miten Kuluttajaturvallisuuslain edellyttämät turvallisuusasiat voidaan toteuttaa/täyttää. Allastiloissa tulee olla viranomaisohjeen mukaiset pätevyydet omaava uinninvalvoja. Kelan kuntoutusasiakkaat kuuluvat aina kyseisen ohjeen kohdassa 6.3 (luvun loppussa mainitaan erityisryhmistä - uinninvalvojan tulee aina olla tällöin fyysisesti paikalla) mainittuihin erityisryhmiin.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että paikalla on aina oltava pätevä uinninvalvoja.

Viitteet edellä mainittuihin vaatimuksiin löytyvät Kelan verkkosivuilta ko. standardin kohdalta / sen ohjeista.

Lähde: Kirjeenvaihto 9.11.2012 SUH Vesa Kälviäinen - Kelan kuntoutusryhmä Tuulikki Karhu
* Tekstiä päivitetty 25.9.2017 jossa yhteydessä tekstiin on kirjattu/vaihdettu voimassa olevan viranomaisohjeen julkaisu.

** tarkista aina vaatimukset Kela-yhteydessä niin Kelan standardeista kuin TUKES-ohjeesta.