Etusivu Toiminta Allasturvallisuus Usein kysyttyä allas- ja vesiturvallisuudesta Turvallisuuden varmistaminen aukioloaikojen ulkopuolella

Miten turvallisuus varmistetaan uimahallin tai vastaavan paikan normaalin aukioloajan ulkopuolella?

Uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella (uinninvalvontaa ei ole järjestetty uimahallin puolesta) tiloissa toimivien ryhmien osalta elinkeinonharjoittajan tai palveluntuottajan on hyvä tehdä turvallisuuden valvonnasta sopimus ko. ryhmän kanssa. Tällöin turvallisuuden valvonta on ryhmän vastuulla (vastuuhenkilö(t)). Vastuu voidaan kuitenkin sopia vain vuokraajan omasta ryhmän osalta, ei koko uimahallissa mahdollisesti olevista henkilöistä.

Myös ns. ulkopuolisen palveluntarjoajan tulee laatia oman palvelun näkökulmasta turvallisuusasiakirja, jossa huomioidaan kohteen jo olemassa oleva turvallisuusasiakirjan määrittelemät käytänteet sekä ne käytänteen ja vaaranpaikat mitkä korostuu ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelussa.

Elinkeinonharjoittajan eli tässä tapauksessa uimahallin tulee kuitenkin varmistaa tavalla tai toisella, että valvojalla (vastuuhenkilöksi nimetyllä/nimetyillä) on myös näissä tapauksissa riittävä pätevyys (riittävä pelastustaito) kyseiseen tehtävään.

Sopimus voidaan ja suositellaan tehtäväksi kirjallisesti.

SUH:n laatima käyttösopimusmalli uimahallin tai vastaavan paikan allastilan normaalin aukioloajan ulkopuolisesta käytöstä. 

SUH:n esimerkki käyttösopimusmallista; uimahallin tai vastaavan paikan allastilan normaalin aukioloajan ulkopuolisesta käytöstä (turvallisuunäkökulma).

Lähde: Tukes-ohje 1/2015 Uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen