Etusivu Toiminta Allasturvallisuus Usein kysyttyä allas- ja vesiturvallisuudesta Uinninvalvojan pätevyysvaatimukset

Uinninvalvojan pätevyysvaatimukset

Uinninvalvojalla tulee olla seuraavat tiedot ja taidot

 • tietää erilaisissa pelastustapahtumissa ja -tilanteissa turvallisen toiminnan periaatteet
 • osaa käytännössä toimia turvallisesti erilaisissa pelastustilanteissa
 •   kykenee pelastamaan kohteessa, jossa työskentelee
 • osaa käyttää erilaisia pelastusvälineitä sekä tietää, miten ja milloin välineet tulee huoltaa
 • tietää ihmisen fysiologian perusteet (esim. verenkierto, keuhkojen toiminta ja vedenpaineen vaikutukset uimarissa), jotta hän osaa ja pystyy toimimaan ensiaputilanteissa
 • osaa hätäensiavun ja jatkotoimenpiteet
 • tietää tehtävänsä, oikeutensa ja vastuunsa
 • on tutustunut ja tietoinen työkohteensa turvallisuuskäytänteistä (mm. turvallisuusasiakirja)

Lähde: Tukes-ohje 1/2015 Uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen)

SUH:n koulutusjärjestelmän koulutukset, jotka antavat vaadittavat taidot uinninvalvojan toimeen:

 • Uinninvalvojakurssi
 • International Pool Lifeguard
 • Allasmestari
 • Uimaopettajan jatkokurssi (poistunut koulutustarjonnasta 2007)
 • Hengenpelastajan peruskurssi (poistunut koulutustarjonnasta 2007)
HUOM!
 • Kurssi oltava suoritettu hyväksytysti.
 • Pätevyys pysyy voimassa suorittamalla viranomaisohjeissa vaadittavan vuosittaisen allasturvallisuuskoulutuksen (Trimmi-kurssi).