Etusivu Toiminta Hengenpelastus Hengenpelastusmerkki ja -mitali

SUH:n hengenpelastusmerkki

Hengenpelastusmerkin myöntää SUH:n hallitus henkilölle, joka on pelastanut toisen henkilön todennäköisestä hukkumisvaarasta osoittamalla auttamishalua, neuvokkuutta ja taitoa. SUH:n hengenpelastusmerkkejä on myönnetty vuodesta 1987 alkaen.

Ehdotus hengenpelastusmerkin myöntämisestä tehdään SUH:n hallitukselle sähköisesti oheista lomaketta käyttäen. Liitteeksi tulee laittaa mahdolliset dokumentit tapahtumasta.

Ehdotus hengenpelastusmerkin myöntämisestä on tehtävä kahden vuoden kuluessa tapahtumasta. 

Hengenpelastusmerkki-säännöt


Regler för livräddningsmärket

Hengenpelastusmitali

Hengenpelastusmitalin myöntää Tasavallan presidentti tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. Hengenpelastusmitaleja on myönnetty vuodesta 1920 alkaen.

Ehdotus mitalin antamisesta tehdään anomuksella sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella teko on tehty. Aluehallintovirasto tekee selvityksen asiasta ja lähettää asiakirjat sekä lausuntonsa siitä hengenpelastusmitalilautakunnalle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta on tehtävä viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ehdotuksen perusteena oleva teko on tapahtunut.

Mitalia seuraa omistuskirja. Mitali ja omistuskirja annetaan maksutta.

Lisätietoa ja hengenpelastusmitalin hakulomakkeet.

Asetus hengenpelastusmitalista