Etusivu Toiminta Hengenpelastus Uimarantojen riskinarviointi

Uimarantojen riskinarviointi

Uimarannat kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin. Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) määrää palvelun tarjoajalle huolellisuusvelvoitteen. Palvelun tarjoajan tulee huolehtia siitä, ettei kuluttajapalveluksesta aiheudu vaaraa. Palvelun tarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät riskit.

Uimarantojen osalta tämä tarkoittaa, että uimarannan ylläpitäjän tulee tehdä uimarannalle riskinarviointi. Riskinarvioinnin pohjalta ylläpitäjä organisoi ja hoitaa rannan turvallisuusjärjestelyt. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan uimarannoille tulee laatia myös turvallisuusasiakirja.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on julkaissut työkalun avuksi uimarantojen rantavalvontatarpeen arviointiin. Rantavalvontatyökaluun pääset siirtymään tästä

Hyödynnä SUH:n tukimateriaalit 

Avuksi riskinarviointiin SUH on rakentanut infopaketin, josta voit ladata valmista materiaalia.

Yleisinfo riskinarvioinnista kertoo mm. uimarantoja koskevasta lainsäädännöstä ja riskinarvioinnin yleisperiaatteista. Ennakkotietolomake kertoo rannan ylläpitäjälle mitä asioita on hyvä selvittää ja huomioida jo ennen riskinarvioinnin tekoa. Apulomake riskinarvioinnin tekemiseen on työvälineenä riskinarviointikartoituksessa. Raporttimallissa on esitetty yksi tapa riskinarvioinnin raportointiin.

Kuluttajavirasto toteutti vuonna 2008 valtakunnallisen uimarantojen valvontaprojektin. Projektin erityiskohteena olivat rannat, joilla voidaan riskinarvioinnin perusteella olettaa tarvittavan rantavalvontaa. Valvontaprojektin aikana löytyi vielä useita valvomattomia rantoja, joilla riskinarviointiperusteisesti tulisi olla valvonta.

Kuluttajaturvallisuuden valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille. Lisätietoja muun muassa uimarantojen turvallisuusvaatimuksista löydät Tukesin verkkosivuilta

Rantapelastajakoulutus on aloitettu vuonna 2006. Tutustu tarkemmin täällä

Lisätietoja riskinarvioinnista:

tekninen asiantuntija
Ilpo Johansson
ilpo.johansson(at)suh.fi
puh. (09)343 6560

Lisätietoja rantapelastajakouluksesta:  

hengenpelastuksen koulutussuunnittelija 
Anne Hiltunen 
anne.hiltunen(at)suh.fi

puh. (09) 343 6560


SUH on koonnut yhteen ohjeita, joiden avulla voit ennakoida vaaratilanteita vesillä ja onnettomuuden sattuessa pelastaa oman tai toisen hengen. Tutustu!

Pelastu ja pelasta

SUH:n Trimmi-kurssilla kertaat allasturvallisuuteen liittyviä asioita kunkin kohteen tarpeet huomioiden. Tilaa kurssi omalle paikkakunnallesi!

Trimmi-kurssit