Etusivu Toiminta SUH ry Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 
Elimäenkatu 20 A
00510 Helsinki
puh. (09) 343 6560

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Seija Vahtera 
Elimäenkatu 20 A
00510 Helsinki
puh. (09) 343 6560

3. Rekisterin nimi
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton 1) jäsen-, 2) kouluttaja- ja 3) koulutusrekisteri sekä 4) VerkkoSuhinan tiedotepostilistan yhteystiedot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
1) Yhdistyslain 11§ mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa. Jäsenrekisterissä ovat tiedot Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton jäsenyhdistyksistä ja yhteyshenkilölistä.

2) Kouluttajarekisteriä pidetään SUH:n koulutusjärjestelmän toimivuuden  turvaamiseksi. Liitolla on alueellisia oman toimensa ohella toimivia kouluttajia

3) Koulutusrekisteriä pidetään, jotta liitolla on tieto liiton koulutuksiin osallistuneista, koulutusajankohdasta ja eri kurssien hyväksytysti suorittaneista henkilöistä.

4) Uutiskirje VerkkoSuhinan postitusyhteystietoja varten. VerkkoSuhinan postilista perustuu asiakkaiden itse ilmoittamiin tietoihin, sekä koulutusosallistujalistan yhteydessä kerättyihin yhteystietoihin; vain jos itse osallistuja on antanut oikeuden käyttää yhteystietoja.

Rekisterin tietoja käytetään jäsenpalvelujen hoitamiseen, verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin sekä liiton toiminnasta ja tapahtumista tiedottamiseen liiton kouluttajille ja koulutuksiin osallistuneille.

Rekisteriä käytetään myös tutkimustoiminnallisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä ylläpidetään tietoja liiton koulutustapahtumiin osallistuneista henkilöistä ja heille myönnetyistä todistuksista sekä liiton eri luottamustehtäviin osallistuneista ja heidän tehtävistään.

5. Rekisterin tietosisältö
1) Jäsenyhteisöjen tiedot: nimi, yhteyshenkilön tiedot, osoite, puhelinnumerot, sähköposti, y-tunnus, www-sivut

2) Kouluttajien ja koulutettujen tiedot:
nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti, syntymäaika, sukupuoli, kieli, markkinoinnin esto, liiton www-sivujenkouluttajaosion (kouluttajat) käyttäjätunnus ja salasana 

3) Koulutuksiin osallistuneiden tiedot:
nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti, syntymäaika, sukupuoli, kieli, markkinoinnin esto, kurssien osallistumis- ja läpäisytiedot.

4) Asiakkaan tms. henkilön itse ilmoittamat yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat jäsenten liittyessä antamat tiedot sekä jäsensuhteen aikana jäseniltä saadut tai kerätyt tiedot. Kouluttajien antamat tiedot ja koulutettujen kurssi-ilmoittautumiset ja kouluttajan kurssikohtaiset suoritusmerkinnät kurssisuorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Osoitetietoja luovutetaan tapauskohtaisesti erilaisiin markkinointitarkoituksiin sekä suoritetuista koulutuspätevyyksistä voidaan pyydettäessä kertoa ulkopuolisille esimerkiksi rekrytointien yhteydessä. Tietoja luovutettaessa otetaan huomioon jäsenten ilmoittamat kiellot tietojensa luovuttamisesta.

Tietojen tarkistaminen:
Rekisteriin merkityillä on oikeus tarkistaa rekisterissä olevien tietojen oikeellisuus. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tietojen poistaminen:
Tietoja voidaan poistaa jäsenen, kouluttajan tai koulutukseen osallistuneen vaatimuksesta tai jäsensuhteen päättymisen vuoksi.

Kielto-oikeus:
Rekisteriin merkityillä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen yllämainittuihin tarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa.

Jäsentiedot säilytetään luottamuksellisina ja vain SUH:n henkilökuntaan kuuluvat voivat käsitellä tietoja. SUH:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteritiedot sijaitsevat on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein huomioiden suojauksen aiheuttamat kustannukset.