Etusivu Toiminta Uimaopetus Koulujen uinninopetus

Koululaisten uimataito

Uimataidon oppiminen on jokaisen Suomessa asuvan lapsen perusoikeus. Siksi on tärkeää että koulut järjestävät riittävästi uimaopetusta, jotta nekin, joilla ei ole muutoin mahdollisuutta harjoitella uintia, oppivat uimaan. 

Miksi jokaisen tulisi Suomessa osata uida?

Turvallisuus

Suomessa on 300 000 kilometriä rantaviivaa. Jokainen täällä asuva joutuu kosketuksiin veden kanssa, jollei välillä päivittäin, niin useita kymmeniä ellei satoja kertoja elämänsä aikana. Uimataidon oppimisella luodaan pohja turvalliseen veden ääressä tai vesillä olemiseen. Uimataito on antaa välineitä pelastautumiseen tai toisen pelastamiseen hädän hetkellä.

Elinikäinen taito

On hyvä muistaa myös uimataidon terveysvaikutukset. Uinti  on yksi harvoista elinkaarilajeista, joita pystyy harrastamaan lapsesta pitkälle vanhuuteen. Moni seniori pitää uinnilla yllä toimintakykyään ja jaksamistaan. Uimataidon oppiminen on siis panostus myös omaan terveyteen.

Osallistumisen mahdollistaja

Hyvä uimataito mahdollistaa osallistumisen monenlaisin vesiaktiviteetteihin. Suomalaiseen kesään kuuluu vesillä liikkuminen, retket uimarannoille läheisten tai kavereiden kanssa sekä mökkeily. Uimataidottomuus voi rajoittaa osallistumista lähellä vettä tapahtuviin tapahtumiin tai tehdä niistä jopa ahdistavia. Varhain opittu uimataito antaa mahdollisuuden nauttia vedessä, vesillä ja veden äärellä liikkumisesa turvallisesti ympäri vuoden. 

Koulujen järjestämä uimaopetus

Koulujen järjestämän uimaopetuksen tavoitteena on yhdeksänteen luokkaan mennessä opettaa oppilaat uimataitoisiksi pohjoismaisen määritelmän mukaisesti ja vesipelastustaitoisiksi. Jotta tähän päästään, tulisi koulujen uinnin opetuksessa alakoulun aikana päästä mahdollisimman monen oppilaan kanssa vähimmäistavoitteisiin:

1.-2. luokan aikana: tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito 

3.-6. luokan aikana: opettaa uimataito(perusuimataito), jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä Viimeisin kuudesluokalaisten uimataitotutkimus julkaistiin 11.1.2017. Kuntakohtaiset erot lasten uimataidossa ovat edelleen suuria.

Uimataitotutkimus

Uimataito on kansalaistaito - osaathan sinä uida? Valtakunnallista Uimataitoviikkoa vietetään 14.-20.5.2018. Lue lisää SUH:n sivuilta!

Uimataitoviikko