Etusivu Toiminta Uimaopetus Uimakoulun valinta

Vinkkejä uimakoulun valintaan

Onnistuneen uimaan oppimisen taustalla on aiemmat positiiviset kokemukset oppimisestä omien  edellytystensä mukaisesti. Positiivinen kierre haastaa uimarin oppimaan uusia taitoja askel askeleelta. Tämän vuoksi uimakoulua valittaessa on tärkeää, että uimarille valitaan sopivan tasoinen opetusryhmä. 

Uimakouluja järjestävät monet eri tahot: kuntien ja kaupunkien liikuntatoimet, uimaseurat tai muut yhdistykset. Valittaessa uimakoulua lapselle on hyvä muistaa seuraavat asiat:

Tutustuminen uimahalliin ennakolta

Valmistauduttaessa uimakouluun on hyvä käydä tutustumassa muutaman kerran rauhassa uimahalliin ennalta käsin. Uima-altaan syvyys, veden kohina, roiskeet ja muut ihmiset voivat jännittää ensimmäisillä kerroilla. Kun paikka on ennestään tuttu, se ei itsessään jännitä uimaria ja hän voi keskittyä uimakoulussa muihin uusiin, jännittäviin ja hauskoihin asioihin.

Lapsen taitojen oikea arvioiminen

Valittaessa oikeantasoista uimakouluryhmää lapselle on hyvä arvioida lapsen taidot mieluummin alakanttiin oikean tasoisen opetusryhmän löytämiseksi. Uimakouluilla on rakennettu ryhmiin saapuville vaatimukset, joiden avulla koko ryhmän lähtötaso saadaan mahdollisimman lähelle toisiaan. Tämä edesauttaa ryhmän opetussuunnitelman läpivientiä ja sitä kautta jokaisen oppilaan kehittymistä ryhmän mukana. Liian haastava opetusryhmä aiheuttaa pääsääntöisesti tekemättömyyden ja onnistumattomuuden kierteen, sekä epäonnistumisten myötä haluttomuutta uinnin oppimiseen.

Veteen totuttautuminen

Lasten kokemukset vedestä voivat olla kovinkin erilaiset. Valitessa oikean tasoista ryhmää, on hyvä huomioida lapsen aikaisemmat kokemukset veden tuntemuksista kasvoilla, hengityksen kontrolloinnista veden tullessa kasvoille esimerkiksi laitettaessa kasvoja veteen. Arkojen lapsien kohdalla arkuuden taustalla on usein epävarmuus uusien asioiden kohtaamisesta. Myös vanhempien omalla suhtautumisella, esimerkiksi antamalla vedestä epämiellyttävä tai pelottava mielikuva, voi olla vaikutuksensa lapsen toimintatapoihin vedessä tai veden äärellä. Seuraavassa muutamia käsitteitä, joita käytetään uimakoulujen pääsyvaatimuksissa.

Kastautuminen

Kastautuessaan lapsi laittaa kasvot veden alle poimiakseen esimerkiksi esineen altaan pohjasta pitäen kuitenkin itse jalat altaan pohjassa. Kun lapsi tekee tämän useita kertoja leikin varjolla, voidaan päätellä kastautumisen olevan hänelle luontevaa.

Kelluminen

Kellumisessa lapsi uskaltautuu veden varaan irrottaen jalat pohjasta ja jää kellumaan liikkumatta paikalleen. Kelluntoja voi tehdä vatsallaan kasvot vedessä tai selällään kasvojen ollessa veden rajassa.

Sukeltaminen

Sukeltaessa uimari liikkuu veden alla eteenpäin koskettamatta pohjaan. Asento on joka pinnan suuntainen tai viistottain pää edellä alaspäin suuntautuva sukellus.

Alkeisuimataito

Alkeisuimataidosta puhuttaessa puhutaan kymmenen metrin yhtäjaksoisesta uimataidosta sekä kastautumisesta. Uimataitoa arvioidessa kurssia varten on hyvä käydä tarkistamassa uimataito ennen kurssia. Jos uimataidon suorittamisesta edellisellä kurssilla on ehtinyt kulua aikaa, eikä uintia ole sen jälkeen harrastettu, voi opittu taito olla heikentynyt ajan myötä.