Etusivu Toiminta Vauva- ja perheuinti

Vauva- ja perheuinti on koko perheen yhteinen harrastus

Vauva- ja perheuinti on perheen yhteinen, lapsen ehdoilla tapahtuva, aktiivinen leikkihetki puhtaassa ja lämpimässä vedessä koulutetun ohjaajan turvallisessa ohjauksessa. Vauvauinnin tavoitteena on tutustuttaa lapsi veteen turvallisissa olosuhteissa ja tehdä lapsesta veden ystävä. Ohjaaja auttaa perhettä tutustumaan uuden tulokkaan temperamenttipiirteisiin sekä lempipuuhiin.

Vauvauinnin voi aloittaa lapsen täytettyä kolme kuukautta. Silloin lapsen valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä, ja hän jaksaa liikkua enemmän. Lapsen tulee painaa vähintään 5 kg, jotta hän pysyy lämpimänä vähintään 32 asteisessa vedessä. Yläikärajaa vauvauinnin aloittamiselle ei ole. 

Toiminnan sisällöt suunnitellaan aina lapsilähtöisesti kehitykselliset ja yksilölliset lähtökohdat huomioiden. 

Sen lisäksi, että ensimmäisen vauvauintivuoden aikana pieni lapsi oppii nauttimaan vesileikeistä ja vedenalaisesta maailmasta, lapsella on myös mahdollisuus harjaannuttaa kaikkia kehittymässä olevia kykyjään veden mekaniikkaan ja lainalaisuuksiin tutustuen. Vauvojen ja pienten lasten sekä heidän vanhempiensa yhteistä riemukasta tekemistä altaassa on ilo seurata.

Mistä tunnistat turvallisen vauvauintipaikan?

Vauvauintia voi itsenäisesti ohjata vain SUH:n tai Folkhälsanin uimaopettajan sekä vauva- ja perheuinninohjaajakurssin suorittanut henkilö. Koska vauvauinnin tulee ennen kaikkea olla turvallista, ja lapselle sekä vanhemmille iloisia kokemuksia tuova tapahtuma, kartoitamme joka toinen vuosi vauvauintipaikkojen turvallisuuden. Turvallisen vauvauintipaikan tunnistaa hyljelogosta ja vauvauintipaikan seinällä näkyvillä olevasta diplomista.