Etusivu Toiminta Vauva- ja perheuinti Ikäsuositukset

Minkä ikäisen lapsen voi viedä uimahalliin tai kylpylään?

Yleisohjeena voidaan pitää, että alle yksivuotiasta lasta ei ole suositeltavaa viedä uimahalliin tai kylpylään muuten kuin järjestetyn vauvauintitoiminnan yhteydessä. Allasvesiasetuksen soveltamisoppaassa vauvauinnilla tarkoitetaan 3-12 kuukauden ikäisille vauvoille järjestettyä ohjattua uintitapahtumaa.

Uimahallien ja kylpylöiden allasvesistä ei mitata nitraattipitoisuutta, ellei altaassa järjestetä vauvauintia

Allasvesiasetuksessa 315/2002* määrätään, että vauvauintialtaista nitraattipitoisuus tulee mitata. Vauva voi niellä painoonsa nähden runsaasti allasvettä, jolloin vauvan verenkiertoon pääsevä nitraatti voi haitata vauvan hapensaantia. Tämän johdosta vauvauintialtaan nitraattipitoisuuden mittaaminen on otettu mukaan allasvesiasetukseen.

Uimahalleissa ja kylpylöissä allasvesien lämpötila on yleisesti alle 32 °C jopa monitoimi-, terapia- ja opetusaltaissa. Allasvesiasetuksessa määrätään, että vauvauintialtaan veden lämpötilan tulee olla vähintään 32 °C. Näin lämpimässä vedessä vauvan kehon lämpötila ei pääse laskemaan liikaa. Ohjatussa vauvauintitoiminnassa tämä on huomioitu, ja uinti kestää vain 30 minuuttia.

Yhden vuoden ikä on katsottu näiden ohjeistuksien myötä sopivaksi rajaksi, johon asti edellä mainittuja vauvauintia koskevia määräyksiä tulee noudattaa. Koulutettu vauva- ja perheuinnin ohjaaja osaa opastaa vauvan vanhempia turvalliseen toimintaan vedessä.

(*) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 315/2002 uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista