Etusivu Toiminta Vauva- ja perheuinti Turvalliset vauva- ja perheuintipaikat

Turvallinen vauva- ja perheuintitoiminta 2018 - 2019

SUH:n suosittelemat vauva- ja perheuintipaikat tunnistaa hyljelogosta. Sitä saavat käyttää ainoastaan Turvallinen vauva- ja perheuinti logoSUH:n turvallisen vauva- ja perheuintidiplomin saaneet toimijat, joiden toiminta täyttää turvalliselle ja laadukkaalle vauva- ja perheuintitoiminnalle asetetut vaatimukset:
  • Vanhemmille annetaan tarvittava informaatio ennen vauva- ja perheuintiin osallistumista.
  • Erityislapsilla on hoitavan lääkärin lupa.
  • Altaassa yhden ohjaajan vastuulla suositellaan olevan 7 perhettä.
  • Jokainen ohjaaja on suorittanut Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tai Folkhälsanin vauva- ja perheuinnin ohjaajakurssin. Ohjaajat ylläpitävät ammattitaitoaan aktiivisesti.
  • Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) edellyttämä turvallisuusasiakirja on ajan tasalla.
  • Jokainen ohjaaja tuntee toimintaa varten laaditun turvallisuusasiakirjan ja siinä ohjeistetut turvallisuuskäytänteet sekä osaa toimia ensiapu- ja pelastustilanteissa.

Lisäksi Järjestäjä ilmoittaa vauva- ja perheuintitoiminnan aloittamisesta Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliittoon. Ilmoitus on tehty ennen toiminnan aloittamista. Vauva- ja perheuinnin aikana allasveden lämpötila on vähintään +32 C ja veden laatu täyttää vauvauintiin asetetut viranomaisvaatimukset (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus allasvesien laatuvaatimuksista 315/2002).Turvalliset vauva- ja perheuintipaikat 2018 - 2019Löydät SUH:n diplomin saaneet vauva- ja perheuintipaikat kootusti paikkakunnittain alueen mukaan jaoteltuna täältä:


Lisäksi sivuilta löytyy toistaiseksi myös vuosien 2016 - 2017 turvalliset vauva- ja perheuintipaikat. 


Turvalliset vauva- ja perheuintipaikat 2016 - 2017Löydät SUH:n diplomin saaneet vauva- ja perheuintipaikat kootusti paikkakunnittain alueen mukaan jaoteltuna täältä: