vauvauinti

Vauva- ja perheuinti

Vauva- ja perheuinti on perheen yhteinen, lapsen ehdoilla tapahtuva aktiivinen leikkihetki puhtaassa ja lämpimässä vedessä koulutetun ohjaajan turvallisessa ohjauksessa. Ihanteellisin vauvauinnin aloittamisikä on 3-5 kuukautta. Silloin lapsen valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä, ja hän jaksaa liikkua enemmän. Lapsen tulee painaa vähintään 5 kg, jotta hän pysyy lämpimänä vähintään 32 asteisessa vedessä.

Vauvauinnin tavoitteena on tutustuttaa lapsi veteen turvallisissa olosuhteissa ja tehdä lapsesta veden ystävä. Koulutettu ohjaaja auttaa perhettä tutustumaan uuden tulokkaan temperamenttipiirteisiin sekä lempipuuhiin lämmitetyssä 32 asteisessa vedessä. Toiminnan sisällöt suunnitellaan aina lapsilähtöisesti kehitykselliset ja yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Sen lisäksi, että ensimmäisen vauvauintivuoden aikana pieni lapsi oppii nauttimaan vesileikeistä ja vedenalaisesta maailmasta, lapsella on myös mahdollisuus harjaannuttaa kaikkia kehittymässä olevia kykyjään veden mekaniikkaan ja lainalaisuuksiin tutustuen. Vauvojen ja pienten lasten sekä heidän vanhempiensa yhteistä riemukasta tekemistä altaassa on ilo seurata.

Vauvauintia voi itsenäisesti ohjata vain SUH:n tai Folkhälsanin uimaopettajan sekä vauva- ja perheuinninohjaajakurssin suorittanut henkilö. Koska vauvauinnin tulee ennen kaikkea olla turvallista, ja lapselle sekä vanhemmille iloisia kokemuksia tuova tapahtuma, kartoittaa SUH joka toinen vuosi vauvauintipaikkojen turvallisuuden. Turvallisen vauvauintipaikan tunnistaa hyljelogosta ja vauvauintipaikan seinällä näkyvillä olevasta diplomista. Turvallinen vauva- ja perheuinti logo
Turvalliset vauva- ja perheuintipaikat löydät täältä.

Suomalainen vauvauinti -DVD

Suomalainen vauvauinti on SUH:n tuottama DVD.

Vauvauintihetki on koko perheen yhteistä aikaa, jossa ei ole kiire mihinkään. Tämä DVD kertoo vauvauintiin valmistautumisesta, uinnin tavoitteista sekä etenemisestä. Lisäksi kerrotaan turvallisen vauva- ja perheuintipaikan kriteereistä ja uinnin ohjaamisesta.

Ohjaajan on paitsi ohjattava tuntia, myös luotava kontakti vauvaan ja vanhempiin edistäen näiden välistä suhdetta. On myös tärkeää huomioida lasten eri kehitysvaiheet toimintaa suunniteltaessa.

DVD:tä voi käyttää vauvauintien infotilaisuuksissa, ohjaajien koulutuksessa sekä muissa vauvauinnista kertovissa tilausuuksissa.

kesto 11 min.

Tuotanto: Kuvauspalvelu Molskis - www.molskis.fi

Hinta 37 € + postikulut
Tilaa verkkokaupasta

vauvauinti DVD