viisaasti vesillä.

Viisaasti Vesillä -kampanja

Viisaasti Vesillä on monen eri tahon yhteinen kampanja turvallisemman vesillä liikkumisen puolesta. Se pyrkii ehkäisemään hukkumisonnettomuuksia kampanjoimalla aktiivisesti ja lisäämällä tietoa turvallisesta vesillä liikkumisesta, tavoitellen myös kulttuurista asennemuutosta päihteiden käytössä vesillä.

Yksi merkittävä kampanjan osa on SUH:n organisoima vesiturvallisuuskiertue, joka vierailee eri puolilla Suomea touko-syyskuun aikana.

Kiertueen vesiturvallisuusnäytöksissä näytetään aidoissa olosuhteissa, miten hätään joutunut voidaan pelastaa veden varasta erilaisin apuvälinein omaa turvallisuutta vaarantamatta. Samalla opastetaan turvavarusteiden käytössä ja palautetaan mieliin hukkuneen elvytys. Esitys kestää noin 30 minuuttia ja se on kaikille avoin ja maksuton.

Viisaasti Vesillä on Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto SUH:n, Rajavartiolaitoksen, Poliisin, SOSTE Suomen Sosiaali ja Terveys ry:n,  Sisäasiainministeriön pelastusosaston sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin yhteiskampanja. Pääyhteistyökumppanina on LähiTapiola ja lisäksi yhteistyökumppanina Suomen Meripelastusseura ja RautioSport